Bezoekadres en Locatie school

La Bellettsa (Heugemerveld)
Kardinaal van Rossumplein 99
6221 SZ Maastricht 

Nederland

IBAN: NL15RABO0335275338

KVK: 73068489 

info@kingdomlifestyle.nl

school@kingdomlifestyle.nl

Postadres

Stichting Kingdom Lifestyle

P/A Reijckenborg 17

6228 CT Maastricht​

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

© 2019 by Kingdom Lifestyle

 

Partnerschap

In de afgelopen jaren groeide de visie om in Zuid Limburg een campus te realiseren voor een nieuw soort gemeenschap, verbonden aan Maastricht, waarin mensen tot groei en herstel kunnen komen. Met ruimten voor training en werk. Waar ondernemers, voorgangers en creatieve mensen naartoe komen voor retraite, training en coaching. Met plekken waar zorgprofessionals hun praktijk zij-aan-zij kunnen uitoefenen met gebedsteams, pastorale teams en profetische teams. 

 

In Zuid-Limburg zal daarvoor op een grote campus een aantal zaken worden samengebracht:

  1. Communities waarin mensen samen Jezus’ leven leren leven en tot groei en herstel kunnen komen

  2. Bedrijven voor werk- en leerprojecten en om het project financieel te dragen

  3. Een trainingscentrum voor conferenties, themadagen, trainingen en een Bijbelschool 

  4. Heaven in Healthcare: plekken waar zorgprofessionals hun praktijk kunnen houden in samenwerking met pastorale en profetische gebedsteams

  5. Retraîteplekken waar kerkleiders en leiders uit het bedrijfsleven een paar dagen kunnen verblijven voor bezinning en training

  6. Een Upper Room: een plaats van 24/7 aanbidding en voorbede

Wat we tot nu toe deden

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het bouwen van communities waarin mensen tot groei en herstel komen. 

Een kloostercomplex in Zuid-Limburg is onderzocht als een geschikte plek voor een campus. Er is een werkgroep opgericht die een concept voor het kloostercomplex heeft uitgewerkt. Het plan is aan de gemeente gepresenteerd en enthousiast ontvangen. 

 

Een Bijbelschool is opgezet met lessen van de Bijbelschool van Bethel in Redding, Californië. Voor deze school is een team aangesteld. De school is als dagschool eenmaal centraal in Nederland aangeboden aan een 40-tal studenten. Het is echter onze visie dat Bijbelscholen het best in samenwerking met en vanuit lokale kerken kunnen worden aangeboden. Vanaf januari wordt deze Bijbelschool daarom als dagschool in Maastricht aangeboden, in samenwerking met Nieuw Leven Maastricht. Met andere gemeenten zijn we in gesprek. Naast de dagschool wordt sinds afgelopen januari een avondschool aangeboden.

Er heeft een eerste verkenning plaatsgevonden voor het opzetten van bedrijven. Er zijn momenteel een aantal mogelijkheden in onderzoek. 

 

Voor een gebedshuis zijn oriënterende gesprekken gevoerd voor samenwerking met een op te zetten netwerk van 24/7 gebedshuizen in Nederland. 

 

Een eerste conferentie heeft in het voorjaar plaatsgevonden waarnaar zo’n 250 mensen kwamen vanuit Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Partners

Partners zijn mensen die samen met ons staan in de missie van Kingdom Lifestyle. Kingdom Lifestyle kent de volgende soorten partners:

 

Gebedspartners

Gebedspartners krijgen maandelijks en op belangrijke momenten informatie om gericht voor Kingdom Lifestyle te bidden. Wil je gebedspartner van Kingdom Lifestyle worden, neem dan contact op met gebed@kingdomlifestyle.nl

Financiële partners

Financiële partners dragen (maandelijks) financieel bij het werk van Kingdom Lifestyle mogelijk te maken of investeren in Kingdom Lifestyle door middel van een renteloze lening. Wil je financieel partner worden van Kingdom Lifestyle, neem dan contact op met giften@kingdomlifestyle.nl

Business partners

Business partners zijn partner voor de in het project te realiseren (leer-)bedrijven. Dat kan bijvoorbeeld door samen te werken in het opzetten van een bedrijf of het uitbreiden van een eigen bedrijf naar of in de regio van het project. Heb je interesse om een business partner te worden, neem dan contact op met business@kingdomlifestyle.nl

Strategic Partners

Strategische partners maken deel uit van de werkgroep voor de ontwikkeling van Kingdom Lifestyle. Zij zetten zich actief in voor de ontwikkeling van Kingdom Lifestyle.

Wil je meer informatie over partnership of je aanmelden als partner neem dan contact met ons op door een mail te sturen: partnership@kingdomlifestyle.nl