top of page

WAT WIJ GELOVEN...

Waarheid

Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde, levende woord van God is en dat de Heilige Geest ons in alle waarheid leidt. Terwijl we het Woord bestuderen en naar de Heilige Geest luisteren, geeft Hij ons inzicht en openbaring om ons inzicht in de waarheid te verdiepen.

 

God is goed

Wij geloven dat God goed is en dat alles wat Hij doet goed is. Zijn verlangen is dat allen Hem kennen en het leven ontvangen dat van Hem komt door Zijn Zoon Jezus. In relatie met Hem komen we tot leven en vertegenwoordigen we Hem en tonen we Zijn hart en kracht aan de wereld om ons heen.

 

 

Aanwezigheid van God

We houden van de aanwezigheid van God en dit staat centraal in ons leven en in alles wat we doen. De Heilige Geest is God, Hij leidt ons in intimiteit met God de Vader en Jezus de Zoon. Hij spreekt op vele manieren tot ons - door het Woord, ontmoetingen met Hem, profetie, onderricht en prediking. Hij geeft ons ook kracht en gaven om de hemel op aarde te brengen. We dragen Zijn aanwezigheid overal mee naartoe.

 

 

Geloof

We verwachten dat Gods tegenwoordigheid in elke situatie kan komen. We verwachten wonderen te zien waar we ook gaan. We dragen het Koninkrijk van God in ons. We geloven in de kracht van getuigenissen. We willen een volk zijn die de moed heeft om in geloof uit te stappen in situaties waarin we afhankelijk zijn van Gods bovennatuurlijke kracht. Dit is geloof in actie.

 

Identiteit

Wij zijn zonen en dochters van de Koning der Koningen. Wij zijn koninklijk. Onze eigenwaarde komt voort uit het weten wie we zijn. Intimiteit met Hem en van Hem horen is ons geboorterecht en onze verwachting. We willen zonen en dochters opwekken: mensen die weten wie ze zijn, die toegerust zijn om het Koninkrijk uit te breiden en alles te ontvangen, te zijn en te doen wat de Vader voor hen in beschikbaar heeft.

 

 

Eer

Eer vloeit voort uit onze identiteit als koninklijke zonen en dochters en uit de erkenning dat we allemaal naar Gods beeld zijn gemaakt. Het gaat over hoe we omgaan met onszelf en hoe we anderen liefhebben en respecteren. We willen een omgeving creëren waarin mensen zich veilig en geaccepteerd voelen, en eerlijk tegenover elkaar kunnen zijn en waarin de Heilige Geest vrij kan stromen.

 

 

Liefde

God is liefde. Hij verheugt zich in ons. Hij houdt onvoorwaardelijk van ons. Als we dit weten zijn we in staat om vrij van zorgen en angst te leven. Het stelt ons ook in staat om onszelf en anderen lief te hebben en te accepteren.

 

Vrijheid

Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid. Jezus kwam om ons te bevrijden van de slavernij van de zonde en ook om ons in de vrijheid te plaatsen die nodig is om alles te zijn waartoe we zijn geschapen.

 

Vreugde

Jezus kwam om ons leven te geven - en het leven ten volle te benutten. In zijn aanwezigheid is er volheid van vreugde en die vreugde kunnen we ervaren. De Heilige Geest is leuk om mee op te trekken en we zijn zelf vrij om vervuld te worden met vreugde, plezier, passie en enthousiasme.

 

 

Vrijgevigheid

We willen gul zijn in alles wat we doen - in onze lofprijs en aanbidding, onze tijd en energie, onze gastvrijheid, in het geven van dank en in het gebruik van ons geld en bezittingen. Vrijgevigheid is een Bijbels principe en we moedigen mensen aan om vrijgevig te zijn naar anderen.

 

 

Verantwoordelijkheid

Vrijheid is heel persoonlijk, maar niet egocentrisch. We hebben vrijheid gekregen om de Heer te kunnen dienen en ons in te zetten voor anderen.

 ​

Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We ervaren ware vrijheid als we samenwerken met de Heilige Geest om de vrucht van zelfbeheersing voort te brengen en onze vrijheid te gebruiken om anderen te zegenen. 

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de samenwerking met de Heilige Geest om het fundament van ons karakter voortdurend te ontwikkelen, zodat ons karakter onze groeiende invloed en zalving kan ondersteunen.

bottom of page