top of page

school of supernatural life

image5_edited_edited.jpg

Mirjam de Hoop,

school director

Onze dagschool is levensveranderend. We beseffen dat het niet voor iedereen is weggelegd om een voltijds Bijbelschool te volgen. Daarom  nemen we je een jaar één dag per week (uitgezonderd schoolvakanties) mee om te groeien in het leren leven in Gods Koninkrijk.

Het lesmateriaal van het hele eerste jaar van de Bethel School of Supernatural Ministry wordt behandeld plus extra lessen over persoonlijke groei en herstel, leiderschap en het meebouwen aan gezonde gemeenschappen. Elke les gaat gepaard met verwerkings- en activeringsopdrachten om het geleerde in de praktijk te brengen zodat het op die manier een stijl van leven wordt.

Wereldwijd zijn er al ruim 400 Bijbelscholen die op deze manier het onderwijs vanuit Bethel aanbieden. De Bethel School of Supernatural Ministry wordt door God gebruikt om letterlijk duizenden te trainen en toe te rusten in de bovennatuurlijke leefstijl van Gods Koninkrijk.

Als jij op zoek bent naar een opleiding die je leven raakt en sleutels aanreikt zodat het bovennatuurlijke voor jou natuurlijk wordt. Een opleiding waarin je samen met anderen je leven deelt, met elkaar optrekt en met elkaar groeit, dan is deze school voor jou. We willen je uitdagen om erbij te zijn. Om één jaar, acht uur per week te investeren in een blijvende groei in je wandel als christen.

 

Ik hoop je dan ook te mogen verwelkomen op de dagschool van Kingdom Lifestyle!

Lessen

Voor de dagschool van Kingdom Lifestyle wordt gebruik gemaakt van het lesprogramma van het hele eerste jaar van de Bijbelschool van Bethel. Een deel van deze lessen wordt met Nederlandse ondertitels op groot scherm getoond. Een ander deel wordt als live lessen gegeven. Aan het lesprogramma zijn extra lessen toegevoegd die gericht zijn op persoonlijke groei en herstel, leiderschap en het meebouwen aan gezonde gemeenschappen.

Lesdagen

De lesdagen zijn iedere vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur. Tijdens schoolvakanties zijn er geen lesdagen. Een gemiddelde lesdag ziet er als volgt uit:

 

09:00 Goed nieuws: getuigenissen van de afgelopen week

09:15 Aanbidding

10:00 Lesblok 1: video les

11:15 Pauze

11:30 smallgroups

12:15 Lunchpauze

12:45 Lesblok 2: live les

14:00 Activatie

14:20 Pauze

14:45 Lesblok 3: video les

16:00 Einde

ONDERWERPEN

Welkom en introductie

Verstaan van Gods stem

Het proces van het ontwikkelen van mensen

Bijbelse visie op groei en herstel

De omarming van de Vader

Cultuur van eer en de leefstijl van een revivalist

Eer en impartatie

Vergeving

Voorbede

Taal van de Geest

Van bedelaars naar prinsen

Een fundament van liefde

Gemeenschap zijn

Gebedsdienaars

De twee verleidingen

Geboren om te regeren

Grote bewegingen van God

Ontmoeting met Gods liefde

In beslag genomen door God

Profetische bediening

Erfenis van verantwoordelijkheid

Handvatten voor coaching

Mannen en vrouwen

Van slagveld naar slaapkamer

Vragen en antwoorden over reinheid

Een voorspoedige ziel

Een man worden

Omgaan met daten

De Godheid en Mensheid van Christus

Geestelijke oorlogsvoering

Cultuur van groei en herstel

Het ondefinieerbare definiëren

Het hart van een leider

Evangelisatie

Kijken met je hart

Seizoenen in het leven van een leider

Relationele en historische voorspoed

Identiteit: wie is je papa

Wat is leiderschap

Openbaringskennis

Het belang van een gezond karakter in een leider

Bovennatuurlijke wegen van koningschap

God kent jou - de hemel in je tevoorschijn halen

Anderen tot bloei laten komen

God is een relatie

Revivalist in actie

Het belang van een gemeenschappelijke cultuur

Redding: de hele mens

Bovennatuurlijke erfenis

Omgaan met conflicten

Talen van liefde

Bovennatuurlijke opdracht

Manifestaties van de Geest

Redding: verleden, heden en toekomst

Moed

De Geest van openbaring

Pionieren in de Geest

Leren om na te denken

Woorden van kennis

Heiligmaking door transformatie

Prins en bedelaar

Heilige Geest - de persoon en de vrucht

Het kruis toepassen: leugens en vrijheid

Het belang van rust

Heilige Geest, doop en gaven

Het kruis toepassen: vier deuren & vergeving

Relaties, confrontatie, communicatie en grenzen

Bevrijding

Jezus is ons model

Gods verlangen voor ons leven

Bovennatuurlijke genezing

Genezingskracht en vrijmoedigheid

Wie denk jij dat jij bent?

Je profetische bestemming innemen

Profetische woorden vervuld zien worden

Effectief bidden

Soevereiniteit en vrijheid

Het belang van vreugde

Evangelisatie en discipelschap

Gods tegenwoordigheid en geestelijke werkelijkheden

De hemel op aarde brengen

Voed je met Zijn trouw

De Wederkomst

Omgaan met vrijheid

Vrijgevigheid

Blijvend geloof

Smallgroups

Tijdens het jaar maak je deel uit van een smallgroup. Tijdens de lesdagen trek je met elkaar op, bemoedig je elkaar, bid je voor elkaar en spreek je aan de hand van vragen met elkaar over de lesstof van die dag. 

 

Huiswerk

Om de school voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken is het doordeweekse huiswerk tot een minimum beperkt. De school is dus goed te combineren met een baan of studie.

 

docenten
Docenten.jpg
Samenwerking Nieuw Leven Maastricht

De School of Supernatural Life wordt in samenwerking met de gemeente Nieuw Leven Maastricht gegeven.

 

School combineren met het wonen bij Kingdom Lifestyle?

Het is mogelijk om de school te combineren met het wonen bij Kingdom Lifestyle. Meer informatie vind je op de pagina Community.

 

Kosten

De schoolkosten bedragen €975. Betalen in termijnen is mogelijk.

 

Aanmelden

Aanmelden kan door het aanmeldformulier te downloaden en deze ingevuld te mailen naar school@kingdomlifestyle.nl

bottom of page